Όλοι μεγαλώνουν, εκτός από τον Ζανέτι! (pic)

Όλα τριγύρω αλλάζουν εκτός από ένα. Δεν είναι πράγμα. Αλλά άνθρωπος. Ο Χαβιέρ Ζανέτι!