Η πρόθεση του Mέσι να αποχωρήσει από τη Μπάρτσα είχε μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση στην ομάδα από ό,τι η πανδημία...