Η αιτία απόλυσης του Έμερι!

Οι ήττες ήταν μερικώς αποδεκτές, αλλά η εικόνα όχι.