Όταν οι αεροπορικές τραγωδίες «ξεκλήρισαν» ποδοσφαιρικές ομάδες.