Κασεμίρο: “Ο Κρόος είναι όλη η Ρεάλ”!

Ο Κασεμίρο ανέφερε ότι ο Κρόος αποφασίζει τα πάντα στο παιχνίδι της Ρεάλ