Η επιθυμία του Κβαρατσχέλια γίνεται πραγματικότητα.