Καλά στην υγεία του είναι ο αμυντικός της Ρόμα, Εβάν Εντικά και άπαντες ανακουφίστηκαν με τον Γαλλοϊβοριανό.