Κασίγιας: «Η δική μου ιδέα για το ιδανικό VAR»

Ο Κασίγιας προτείνει ένα τρόπο με τον οποίο το VAR μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα λάθη.