Δεν αντέχει χωρίς video games ο Ντεμπελέ και θυσιάζει και τους φίλους του για αυτό.