Ο κανονισμός της FIFA αφήνει στον διαιτητή να κρίνει αν θα συνεχίσει ή θα σταματήσει το παιχνίδι όταν δύο...