Ο Άγγελος Ποστέκογλου θέλει να βελτιώσει την άμυνά της και έχει ήδη βρει τον «εκλεκτό».