Ο Μπόρι Φάτι βγήκε μπροστά και είπε όσα δεν μπορεί να πει ο Άνσου!