Μπερμπάτοφ: “Έτρεχα 10 – 11 χιλιόμετρα σε κάθε ματς”!

Δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό του τεμπέλη ο Μπερμπάτοφ!