Σε μια διαφορετική συνέντευξη από τις άλλες ο Ραφίνια μίλησε περισσότερο για το παρελθόν του παρά για το λαμπερό...