“Πολλές οι δυσκολίες στην επαρχία”

Τα εμπόδια που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί που ασχολείται με το ποδόσφαιρο εκτός Αθήνας είναι πάρα πολλά, όπως...