“Πρέπει να θυσιάσεις πολλά για να πετύχεις”

Τίποτα δεν σου χαρίζεται στο ποδόσφαιρο αν δεν παλέψεις σκληρά, ώστε να το κάνεις δικό σου, όπως τόνισε με...