Ιστορικό! Μπήκε αποστολή και ο υιός Μαλντίνι!

Η όνομα Μαλντίνι είναι συνυφασμένο με την Μίλαν και έτσι και ο νεότερος της οικογένειας παίρνει το χρίσμα.