Κόντε: “Κάποιοι υποφέρουν μαζί μου”!

O Κόντε είναι απαιτητικός, αλλά μόνο έτσι γράφεις ιστορία.