Χάβι Γκαρθία, Ζουκουλίνι και Ρεκίκ αποχώρησαν από το Μάνσεστερ, όλοι τους με διαφορετικούς προορισμούς.