Οι 11+1 της σημερινής επιλογής μας, συνέθεσαν μια αυτοδύναμη δύναμη κι εμείς σας την παραθέτουμε ως την καλύτερη ενδεκάδα...