Κόντε και Σάρι συμμαχία κατά του VAR!

Ταύτιση απόψεων μεταξύ Κόντε και Σάρι σε σχέση με την χρήση του VAR