Ταύτιση απόψεων μεταξύ Κόντε και Σάρι σε σχέση με την χρήση του VAR