Κλοπ: «Θέλει υπομονή, θα μάθουμε ο ένας τον άλλο με τον Μιναμίνο»

Ο Κλοπ σημειώνει ότι θα δώσουν χρόνο στον Μιναμίνο για να μάθουν ο ένας τον άλλον.