Και κάτι ακόμα για το VAR…

Το VAR χρειάζεται χρόνο, συνέπεια αλλά πέρα από όλα αυτά, οδηγεί και σε μια άλλη απρόβλεπτη αλλαγή.